Szkoły stolarskie zapraszają!


W ramach Zespołu Szkół Towarzystwa Salezjańskiego działa Branżowa Szkoła Stolarska I stopnia; kształcimy w zawodzie STOLARZ.

Naukę praktyczną  zawodu prowadzimy w doskonale wyposażonych warsztatach szkolnych. Realizujemy w trakcie kształcenia projekty unijne, obecnie w realizacji jest już czwarty projekt „ Perspektywy na przyszłość. Wysoka jakość nauczania zawodu stolarz w szkołach salezjańskich w Szczecinie”. 

Szkoła dysponuje dużą halą sportową i profesjonalnie wyposażonymi obiektami sportowymi. Uczniowie naszej szkoły korzystają również z nowoczesnych pracowni komputerowych w których oprócz kształcenia w zakresie informatyki poznają tajniki komputerowego projektowania mebli.

Nauka w Szkole Branżowej jest bezpłatna i trwa 3 lata. Zapewniamy bezpłatną odzież roboczą.Zawód stolarza to bardzo poszukiwany zawód w Polsce i całej Europie. Uczniowie po ukończonym cyklu kształcenia zdają z powodzeniem egzaminy OKE i egzaminy czeladnicze, które organizujemy wspólnie  z Izbą Rzemieślniczą. Absolwenci Salezjańskiej Szkoły Branżowej nie mają problemów ze znalezieniem zatrudnienia w kraju jak i za granicą.

Jesteśmy szkołą solidnie przygotowującą teoretycznie i praktycznie do wykonywania zawodu Stolarz.