Spotkanie z legendą


Czy znamy legendy polskie? W ubiegłym tygodniu odbyło się w naszej szkole „SPOTKANIE Z LEGENDĄ”.

Uczniowie z klas I-III spotkali się z panią Małgorzatą Dudą, autorką Legend Pomorza Zachodniego-“Sydonia von Borcke” oraz “Zielenica”. Dzieci miały okazję wysłuchać najciekawszych legend związanych z historią naszego regionu. Po spotkaniu redaktorzy naszej szkolnej gazetki „Słonecznik” przeprowadzili wywiad z pisarką, który ukaże się najbliższym numerze.

W ramach spotkania z legendą każda klasa wylosowała jedną z polskich legend. Zadaniem klasy było zapoznanie się z legendą oraz przygotowanie na jej podstawie gry planszowej. Najciekawsze gry zostały zaprezentowane  na wystawie szkolnej.

Ciekawą propozycją był konkurs przygotowany przez klasę III a. Uczniowie z klasy pani Wiesławy Mostek samodzielnie opracowali i przygotowali na podstawie legend trzy scenki-zagadki, które codziennie były prezentowane podczas porannego „słówka”.

Mamy nadzieję, że ten czas zaowocuje pogłębieniem znajomości polskich legend.