,,Słówka” w wykonaniu klas 7 SP


Wszystkie klasy gimnazjum zaprezentowały się podczas czwartkowych ,,Słówek” i  przyszła kolej na 7 klasy szkoły podstawowej.  16 listopada 7Pa wystąpiła przed społecznością szkolną z pięknym przesłaniem na – koniec z cyberprzemocą, nie możemy obrażać, ośmieszać, upokarzać….nikt z nas nie chce być poniżany również w sieci. Natomiast 23 listopada w czasie Słówka klasa 7Pb  przypomniała nam o istocie człowieczeństwa, jak ważne jest docenianie wartości każdego człowieka. Uczniowie podkreślili, że każdy człowiek jest ważny i każdemu warto poświęcać czas.

Były to wspaniałe krótkie przesłania- nie zapominajmy o tym, co uczniowie klas 7 chcieli przekazać nam wszystkim.

( bs)