Ogólnopolski próbny egzamin gimnazjalny z Nową Erą


Zakończył się trzydniowy próbny egzamin gimnazjalny. Wystandaryzowane zadania testowe przygotowali doświadczeni eksperci zgodnie z wytycznymi CKE.

Generalna próba przed zewnętrznym egzaminem gimnazjalnym pomoże naszym uczniom oswoić się z formułą egzaminu, techniką rozwiązywania zadań oraz pracą pod presją czasu. Przystąpienie do próbnego egzaminu zapewniło uczniom weryfikację stopnia opanowania wiadomości i umiejętności określonych w wymaganiach ogólnych i szczegółowych podstawy programowej. Wynik z próby będzie mógł każdy uczeń  porównać z wynikiem z próby na tle badanej próby ogólnopolskiej.

Uczniowie po tym pierwszym w tym roku szkolnym próbnym egzaminie mają różne odczucia. Są pewni jednego, muszą zacząć powtarzać wiadomości i umiejętności z klasy pierwszej i drugiej, mają jeszcze trochę czasu, aby przygotować się wraz z nauczycielami jak najlepiej.

Jeszcze przed nimi grudniowa ogólnopolska próba egzaminu gimnazjalnego z Operonem- POWODZENIA.

B.S