Wolontariusze w Domu Kombatanta


Nasi wolontariusze wystąpili przed szeroką publicznością z okazji Dnia Seniora.

Gościł nas Dom Kombatanta przy ulicy Romera. Wiersze Wisławy Szymborskiej przeplatała muzyka.Było nam ogromnie miło, że mogliśmy uatrakcyjnić osobom starszym ich dzień.

Anna Baruś – opiekun Koła Wolontariatu