Co za rekord!


Dzieci z klasy IIIa zapisały 1234 rzeczowniki: nazwy osób, rzeczy, zwierząt, roślin, miejsc, zjawisk i uczuć.

Długość zapisanego papieru wyniosła 15 metrów, co zostało stwierdzone przy pomocy profesjonalnej miarki.
Duma z osiągniętego rekordu- niesamowita! Radość ze wspólnego działania- bezcenna! (WM)