Otrzęsiny i Dzień Edukacji Narodowej w szkołach średnich


Dzień Edukacji Narodowej w szkołach średnich połączony został z otrzęsinami klas pierwszych.

Najpierw w auli odbyła się bardzo sympatyczna uroczystość, w trakcie której do grona uczniów naszej szkoły zostały przyjęte klasy 1 La, 1 Lb Liceum Ogólnokształcącego oraz Branżowa Szkoła Zawodowa.Nie było mowy o tradycyjnie pojmowanym “koceniu”. Wprawdzie w tle ekranu w takt miłej uchu muzyczki kiwały się przesympatyczne kotki, a uczniowie musieli pić mleczko z miseczki bez użycia rąk lub bawić się włóczką, jak małe kotki ale całość utrzymana w dobrym guście i na najwyższym poziomie. Było dużo śmiechu i uśmiechów, pasowanie na uczniów, a także życzenia dla pedagogów i pracowników szkoły. Następnie wszyscy udali się do szkolnej kaplicy na mszę. Tu także w wyjątkowo sympatycznej atmosferze, po bardzo rozśpiewanej mszy, wszyscy uczniowie tegorocznych klas pierwszych złożyli przysięgę na sztandar szkoły.Klasom drugim, które przygotowały dla nas ten niezapomniany dzień,Waszym wychowawczyniom, pani Beacie Jankowskiej, Dyrekcji Szkoły za życzenia oraz wspaniały tort, księdzu Kierszce i zespołowi dziewcząt, za muzyczną oprawę podczas mszy – bardzo dziękujemy.