Interdyscyplinarna Konferencja Samorządów Uczniowskich


Wzorem lat ubiegłych przedstawiciele samorządu szkolnego naszych szkół uczestniczyli w trzydniowych obradach Interdyscyplinarnej Konferencji Samorządów Uczniowskich – Xu 2017.

Celem konferencji organizowanej przez uczniów dla uczniów była wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami oraz nawiązanie przyjaźni i budowa więzi, które usprawnią dalszą pracę samorządów.

     Z ramienia naszej szkoły w obradach uczestniczyli:

  1. Radek Fąferek – SU GM
  2. Kornelia Puchalska – SU GM
  3. Paweł Mróz – SU PGM
  4. opiekun SU GM i PGM – Anna Baruś

 

Opiekun SU naszej szkoły

Anna Baruś