Sprzątanie świata


W ramach tegorocznej akcji “Sprzątanie świata” uczniowie szkoły podstawowej wzięli udział w warsztatach ekologicznych, które odbyły się w Ośrodku Szkoleniowo Badawczym w Ostoi, w Zakresie Energii Odnawialnej.

Na zajęciach została poruszona tematyka segregacji śmieci, recyklingu, energii odnawialnej. Oprócz warsztatów odbyły się podchody ekologiczne i ognisko integracyjne.

(NN)