Nowy rok szkolny rozpoczęty


            Tegoroczne wakacje dobiegły końca. Ale nasi uczniowie z widoczną radością wrócili w szkolne mury.

            Uśmiechy na twarzach, serdeczne powitania. Tak zaczął się nowy rok szkolny. A formalnie klasy druga i trzecia Gimnazjum, klasy Liceum, Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz Szkoły Branżowej rozpoczęły go od uroczystej mszy w szkolnej kaplicy. Nasze szkolne msze, uroczyste, rozśpiewane, to zapewne także coś, co jest specyfiką szkoły i z pewnością wszyscy je lubimy. Od razu odżył w nas salezjański duch. Ksiądz Dyrektor Leszek Zioła w bardzo ciepłych słowach zwrócił się do młodzieży, życzył aby wszyscy czuli się u nas dobrze i aby nauka w szkole przebiegała w atmosferze wzajemnej życzliwości.Tego życzymy także my, nauczyciele, wielu sukcesów i osiągnięcia zamierzonych celów.