Dzień Owada – klasa 2 PA


           Dzieci z klasy II a uczestniczyły w Dniu Owada, zorganizowanym  przez Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT. 

Oglądały zgromadzone okazy owadów oraz roślin owadożernych, uczestniczyły w warsztatach na temat skarbów przyrody nieożywionej, rozwiązywały zagadki z “Owadziego Omnibusa”, widziały  praktyczne zastosowanie baterii  solarnych.Mogły także wydoić krowę.  Krowa była sztuczna, ale emocje przy jej dojeniu – prawdziwe! Dzień Owada cieszy się ogromnym powodzeniem wśród szkół i przedszkoli. My cieszymy się, że mogliśmy w nim tak aktywnie uczestniczyć. (WM)