Pod koniec maja klasy 1A I 1B odbyły kilka ciekawych wycieczek


 

17.05 klasa 1 A  odwiedziła Ratusz Staromiejski i uczestniczyła w lekcji muzealnej na temat  legend Szczecina. Dzieci przeniosły się w zamierzchłe czasy i z zaciekawieniem  wysłuchały opowieści o historii Szczecina.

18.05 Klasy 1A i 1 B pojechały  do Placówki Straży Granicznej w Szczecinie, aby uczestniczyć w festynie: „Na straży kraju- na straży życia”. Było tam dużo atrakcyjnych pokazów i niespodzianek.

25.05 Klasa 1A odwiedziła Bibliotekę ZUT. Dzieci zwiedziły różne pomieszczenia biblioteczne, nawet te niedostępne zwykłym czytelnikom. Uczyły się same poszukiwać w zbiorach biblioteki wybranych pozycji, rozwiązywały trudne zadania związane z książkami, układały tytuły znanych lektur, tropiły ukryte na terenie wypożyczalni zadania. Na koniec  wizyty obejrzały prezentację na temat bibliotek w różnych częściach świata. Wszystkie atrakcje przygotowała dla dzieci mamusia Jasia Czarneckiego. Jesteśmy jej bardzo wdzięczni .Wycieczka była bardzo ciekawa i pełna niespodzianek.