Dzień Ziemi 6 PA i 6 PB


 

            W ramach obchodów Dnia Ziemi klasy 6PA i 6PB wykonały makiety dotyczące stref krajobrazowych świata. Swoje prace przedstawiły młodszym uczniom.

Usłyszeliśmy wiadomości o klimacie, roślinności i zwierzętach tajgi, pustyń lodowych, pustyń gorących oraz sawanny. Klasy młodsze oglądały makiety z dużym zaciekawieniem.

Brawo Szóstoklasiści!