Tydzień Ziemi


            W ramach Tygodnia Ziemi gimnazjaliści wzięli udział w różnych formach aktywności. Zaczęliśmy od Wieczorów z podróżnikami, byliśmy na warsztatach na Wydziale Nauk o Ziemi, gdzie powtórzyliśmy sobie ekstremalne zjawiska pogodowe, zobaczyliśmy sprzęt do badania pogody czy też mieliśmy okazję podziwiać duży sprzęt badawczy zwany ,, Szuwarkiem”.
W tym samym tygodniu dzięki uprzejmości Pani Anny Pęskiej odbyły się także warsztaty komputerowe. Na zajęciach tych uczniowie poznawali programy i możliwości wykorzystania komputera i internetu w geografii, korzystali także z tzw. gogli VR. Dodatkowo nauczyciele geografii pod przewodnictwem Pani Barbary Urbańskiej-Nawrotek zorganizowali Konkurs Wiedzy Szczecinie. Uczniowie- w większości klas III mogli wykazać się szeroką wiedzą o naszym mieście i to nie tylko geograficzną. Na zakończenie Tygodnia Ziemi wybraliśmy się do Muzeum Geologicznego działającego na terenie Centrum Badawczego Wydziału Nauk o Ziemi. Udało nam się utrwalić i nabyć nowe wiadomości na temat skamieniałości, podziwialiśmy skały i minerały, odwiedziliśmy tzw. dark room – z okazami fluorescencyjnymi,a także kino znajdujące się w muzeum. Cierpliwie czekamy na wyniki konkursu o Szczecinie i konkursu fotograficznego.

Dziękuję za wzorową aktywność i zaangażowanie w obchody Ziemi! 

E. Florczak