Święto Konstytucji 3 Maja


 

„(…) uznając, iż los nas wszystkich od ugruntowania i wydoskonalenia konstytucji narodowej jedynie zawisł

długim doświadczeniem poznawszy zadawnione rządu naszego wady, a chcąc korzystać z pory, w jakiej się Europa znajduje, i z tej dogorywającej chwili, która nas samym sobie wróciła… „

Te piękne słowa zawarte w preambule konstytucji  wybrzmiały na słówku w Gimnazjum i Liceum w dniu 28 kwietnia. Uczniowie Liceum klasy ILA i ILB mówili również, że Konstytucja była nadzieją na odbudowanie ojczyzny, że Ojcowie Sejmu Wielkiego odpowiedzieli na wezwanie dziejów.  A w konstytucji zostały zawarte  wartości:  jedności, solidarności, prawa, sprawiedliwości i umiłowania ojczyzny.

Te wartości są również ważne dla nas.

Następnie w godzinach popołudniowych bardzo liczna grupa uczniów Gimnazjum i Liceum oglądała w Sali Rycerskiej Urzędu Wojewódzkiego rękopis Konstytucji. Wydarzenie to zostało zorganizowane w ramach koła edukacji regionalnej

S. Strożek