Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego GALILEO – wyniki


 

    

klasy 4:
Urszula Kolasa – wyróżnienie, 13 miejsce
Dominik Jankowski – wyróżnienie, 15 miejsce
klasy 6:
Hanna Andruch – laureatka, 9 miejsce
Mikołaj Maślanka – wyróżnienie, 11 miejsce
Pola Pawlik – wyróżnienie, 11 miejsce
Barbara Majdowska – wyróżnienie, 13 miejsce
Lena Kowalczyk – wyróżnienie, 13 miejsce
Hanna Kluzek – wyróżnienie, 14 miejsce
Szymon Hładyszweski – wyróżnienie, 15 miejsce
DS