Z wizytą do Muzeum Geologicznego na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego


 

            Z wizytą do Muzeum Geologicznego na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego wybrali się dnia 25 kwietnia br. uczniowie z klasy 2PB.

Dzięki uprzejmości pani Katarzyny Pilitowskiej dzieci zwiedziły najpierw Bibliotekę Główną Uniwersytetu Szczecińskiego. Uczniowie byli w wypożyczalni i  magazynie bibliotecznym. Obejrzeli nowoczesne urządzenia i funkcjonalności biblioteczne. Na zakończenie wizyty dzieci wyszły z biblioteki nie tylko z uśmiechem na twarzy, ale z zakładką do książki otrzymaną na pamiątkę.

Następnie uczniowie przeszli do sali interaktywnej edukacji geośrodowiskowej. Mogli tu zobaczyć niesłychaną różnorodność okazów skał i minerałów. Uczniowie uczestniczyli w warsztatach z preparowania skamieniałości. Dzieci samodzielnie wykonywały odlewy gipsowe różnych skamielin. Wzięli również udział w konkursie plastycznym pt. „Jaki dinozaur wykluje się z jajka?”Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyła się także gablotka z minerałami wykazującymi fluorescencję oraz gra dydaktyczna “Wybrane surowce Polski”. Ciekawym doświadczeniem było oglądanie pod mikroskopem piasków z plaż i pustyń całego świata.

Wizyta w Muzeum Geologicznym to szansa pokazania bogactwa naszej planety – niezwykłe i zachwycające jest to, ile struktur i kolorów nas otacza.

BF