XVII Międzynarodowy konkurs stolarski


W dniu 03 kwietnia 2017 roku Zasadnicza Szkoła Zawodowa Towarzystwa Salezjańskiego w Szczecinie wraz z Okręgowym Inspektoratem Pracy byli już po raz siedemnasty organizatorami Międzynarodowego Konkursu Stolarskiego, w którym udział wzięli uczniowie zarówno techników, jak i zasadniczych szkół zawodowych, kształcących w zawodach drzewnych: technik technologii drewna i stolarz.

W konkursie wzięło udział 27 uczestników z Polski między innymi z takich miast jak:  Słupsk, Poznań, Bydgoszcz, Turek, Września, Złotów, Czaplinek, Chojna, Stargard. Po raz drugi gościliśmy w murach naszej szkoły reprezentacje uczniów i opiekunów z Zespołu Szkół Budowlano – Drzewnych w Żywcu.  Naszą Zasadnicza Szkołę Zawodową reprezentowali uczniowie klasy pierwszej ZSZ – Jacek Strzelecki, Piotr Krasa oraz Jakub Skotnicki. Konkurs, mający na celu podniesienie rangi tych zawodów, promuje jednocześnie kształcenie zawodowe, dając także młodym adeptom sztuki stolarskiej  – możliwość zaprezentowania swoich praktycznych umiejętności oraz wymiany doświadczeń.

Honorowy patronat nad konkursem objęły następujące instytucje: Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości, Kuratorium Oświaty w Szczecinie, Urząd Miasta Szczecin, Urząd Marszałkowski, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Wojewódzki Urząd Pracy.

Przypomnijmy, że tegorocznym zadaniem konkursowym było przygotowanie pudełka na chusteczki według wzoru podanego w formie rysunku technicznego.

Przyszli stolarze musieli wykazać się umiejętnościami w zakresie ręcznej obróbki drewna, montażu wyrobu oraz obróbki wykończeniowej. Jury składało się z ekspertów – praktyków. Inspektorzy szczecińskiego oddziału Okręgowego Inspektoratu Pracy inspektorzy pracy – panowie Rafał Sojka oraz Janusz Ignaczak oceniali uczniów pod kątem znajomości przepisów bhp. Natomiast przedstawiciele firmy Ikea Industry Poland z oddziałem w Stepnicy technolodzy i kontrolerzy jakości – panowie Paweł Soliński oraz Tomasz Budziński oceniali prace uczestników konkursu pod względem precyzji, funkcjonalności wykonania oraz estetyki wyrobu. Firma Ikea Industry Poland przekazała organizatorom konkursu materiał, na którym pracowali uczniowie ..

Pierwsze miejsce zajął Patryk Stenka z Zespołu Szkół Technicznych w Słupsku, drugie miejsce Damian Zdrenka z Centrum Kształcenia Zasadniczego i Ustawicznego w Złotowie, a trzecie miejsce Tomasz Krzysztofik z Zespołu Szkół Nr. 1 w Stargardzie. Wszyscy oni otrzymali elektronarzędzia, przydatne w pracy stolarza, a ufundowane przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie oraz Fundację Rzemiosła Szczecińskiego. Każdy z uczestników konkursu otrzymał pamiątkowy dyplom oraz drobny upominek przygotowany przez instytucje patronujące konkursowi.

Wszystkim uczniom i opiekunom, biorącym udział w   konkursowych zmaganiach stolarskich, serdecznie gratulujemy pasji i zaangażowania, życząc w przyszłości wielu dalszych sukcesów.

Joanna Obuchowska