“Mikroorganizmy wokół nas”, “DNA – Ewolucja życia”


Uczniowie kl. 2La i 3La  uczestniczyli w projekcie edukacyjnym ,, Licealista w świecie nauki.’’ Projekt był realizowany na ZUT, na Wydziale Immunologii, Mikrobiologii i Chemii Fizjologicznej (Centrum Dydaktyczno – Badawcze Nanotechnologii)

Uczniowie 2La  wybrali temat –  “Mikroorganizmy wokół nas”, a 3LA – “DNA – Ewolucja życia”. Wyniki prac, prowadzonych pod kierunkiem nauczycieli akademickich przedstawili  w postaci tematycznej prezentacji swoim młodszym kolegom – gimnazjalistom podczas lekcji biologii