Uroczystość św. Józefa – patrona naszego Dzieła Salezjańskiego


 

Opiekun Świętej Rodziny, wzór wielu cnót, patron Kościoła – to tylko kilka tytułów świętego Józefa. To jednak nie wszystkie. Cieśla z Nazaretu jest także patronem Wspólnoty Zakonnej i całego Dzieła Salezjańskiego w Szczecinie, przy ulicy Ku Słońcu. Z okazji Jego uroczystości odbyło się wielkie święto.

Przygotowania trwały od kilku tygodni. W Szczecinie uczniowie i wychowankowie zapoznawali się z postacią św. Józefa, zwłaszcza podczas słówek i lekcji religii. Równolegle w Postnowicjacie w Lądzie młodzi salezjanie przygotowywali specjalny program na tę uroczystość. Całość dała wspaniały efekt. Jako pierwsi świętowali uczniowie zerówek, którzy spotkali się w kościele z ks. Marcinem Nowickim SDB. Ks. Prorektor stanął na czele całej animacyjnej ekipy z Lądu, a sam podjął się wygłoszenia rekolekcji dla uczniów Szkoły Podstawowej. Kolejne godziny to już program w auli, mówiący o świętości dzisiaj oraz oczywiście Eucharystia. Ważnym elementem było spotkanie powołaniowe dla uczniów liceum.  Uczniowie szkół na wszystkich poziomach byli pod wrażeniem, nikt nie mógł czuć niedosytu.

Nie zabrakło także czasu na wykazanie się własnymi talentami i umiejętnościami. Gimnazjaliści pracowali w grupach, zaś ich młodsi koledzy z podstawówki przygotowywali tradycyjne palmy, które będą zdobiły szkołę i kościół w Niedzielę Palmową.

Kończąc, należy przypomnieć słowa wdzięczności, które w imieniu wspólnoty św. Józefa w Szczecinie skierował ks. dyrektor Leszek Zioła SDB. Nie szczędził on słów uznania ks. prorektorowi Marcinowi Nowickiemu SDB oraz jego Współbraciom alumnom. Oby czas świętowania i rekolekcji był dobrym przygotowaniem do uroczystości Zmartwychwstania.