Woda w liczbach


W tym roku dni matematyczno-przyrodnicze w szkole podstawowej odbywają się pod hasłem “Woda w liczbach”. Na początek klasy 6 uczestniczyły w nietypowych lekcjach geografii- prowadzonych przez naszych gimnazjalistów. 

Głównym tematem zajęć była woda na Ziemi.
Zostały przedstawione jej różne rodzaje, w tym szczegółowo morza i oceany.
Uczniowie klas 6 wysłuchali ciekawego wykładu i pracowali z mapą konturową.