Woda w liczbach


W tym roku dni matematyczno – przyrodnicze w szkole podstawowej odbywają się pod hasłem “Woda w liczbach”. Na początek klasy 6 uczestniczyły w nietypowych lekcjach geografii – prowadzonych przez naszych gimnazjalistów. Głównym tematem zajęć była woda na Ziemi.

Zostały przedstawione różne rodzaje wód, w tym szczegółowo morza i oceany. Uczniowie klas 6 wysłuchali ciekawego wykładu i pracowali z mapą konturową.