Uroczystość Księdza Bosko w Dziele Salezjańskim w Szczecinie na Ku Słońcu.


Uroczystość Księdza Bosko w Dziele Salezjańskim w Szczecinie na Ku Słońcu.

Dzień 31 stycznia jest bardzo ważny dla każdego, kto czci św. Jana Bosko i jest związany z wielką Rodziną Salezjańską. Już od rana czuło się w naszym Dziele podniosły nastrój. Na słówku porannym dzieci ze Szkoły Podstawowej złożyły Salezjanom życzenia, z racji na uroczystość Księdza Bosko. Następnie przybył do naszej Wspólnoty Metropolita Szczecińsko- Kamieński Ks. Arcybiskup Andrzej Dzięga, który o godzinie 12.00 przewodniczył – w kościele szkolnym – uroczystej Mszy Świętej. Ks. Arcybiskup skierował do zebranej społeczności szkolnej i do Wspólnoty Salezjańskiej pasterskie słowo. Razem z Metropolitą Mszę Świętą koncelebrowali: Ks. Dyrektor Leszek Zioła, Ks. Proboszcz Tomasz Motyka, Ks. Rektor kościoła Paweł Żurawiński, Ks. Kanonik Julian Głowacki – Sekretarz Arcybiskupa i Wicekanclerz Kurii. Ksiądz Arcybiskup stwierdził, że nie widział jeszcze tak wielkie rzeszy dzieci i młodzieży przystępującej do Komunii Świętej oraz tak pięknie zaangażowanej w Liturgię. W tym miejscu należy podziękować P. Wicedyrektor Annie Krzyżanowskiej, która przygotowała wraz ze scholą oprawę muzyczną, a także Księdzu Asystentowi Grzegorzowi Chmielińskiemu, który przygotował oprawę liturgiczną tak dobrze, że jak to stwierdził Ks. Wicekanclerz katedra by się nie powstydziła takich ministrantów. Podczas Mszy Świętej Ks. Dyrektor Leszek Zioła wraz z pracownikami szkoły podziękował P. Elżbiecie Słysz, która po wielu latach zakończyła pracę w naszym Dziele jako księgowa. Po Eucharystii Ks. Arcybiskup z Salezjanami przeszedł po szkole i wyraził radość z istnienia tak wspaniałego dzieła w Szczecinie. Następnie po posiłku, w towarzystwie Ks. Dyrektora Metropolita odwiedził w pokoju Współbrata chorego – Ks. Jerzego Łaszewskiego. Wieczorem została odprawiona kolejna uroczysta Msza Święta ku czci św. Jana Bosko. Eucharystii przewodniczył Ks. Dyrektor Leszek Zioła, a kazanie wygłosił Ks. Adam Kierszka. Na Mszy zgromadzili się wychowankowie Bursy wraz z wychowawcami, młodzież z SWE, która pięknie animowała Eucharystię oraz okoliczna ludność związana z naszym Dziełem. Mszę Świętą koncelebrowali z Ks. Dyrektorem Dzieła: ks. Paweł Żurawiński – rektor kościoła i wikariusz dyrektora oraz ks. Łukasz Piskuła – dyrektor bursy. Po Mszy Świętej ucałowano relikwie Ks. Bosko i odbyła się kolęda w Bursie oraz w Domu Dziecka. Po zakończeniu kolędy w Dziele przybył Ks. Proboszcz Tomasz Motyka wraz ze Współbraćmi z sąsiedniej Wspólnoty Salezjańskiej i odbyła się kolęda w Domu Zakonnym. Bogu niech będą dzięki za Księdza Bosko i jego charyzmat!