Wyniki Ogólnopolskiego Testu Ortograficznego 2016


Ogólnopolski Test Ortograficzny został przeprowadzony 25 października 2016r. dla dwóch grup wiekowych: edukacji wczesnoszkolnej i klas IV-VI szkoły podstawowej. Uczestnicy konkursu, którzy wykazali się największa znajomością ortografii, zostali uhonorowani następującymi nagrodami:

Read more…