Muzyka jest dla każdego


Dzień 9 stycznia upłynął zerówkowiczom pod hasłem “muzyka jest dla każdego “.

Tego dnia w Filharmonii dzieci poznały dźwięki fletu oraz harfy. Nauczyły się rozpoznawać dźwięki wysokie i niskie. Jak zawsze spotkanie w Filharmonii nie zawiodło małych melomanów muzyki.

Czekamy na więcej tak wspaniałych doznań!