Pokaz zjawisk fizycznych dla uczniów


Fizyka to nauka ścisła o najbardziej ogólnym charakterze. Uczennice z klasy 3GC,25 listopada br., w sposób prosty, rzeczowy i przystępny pokazały uczniom z klasy 2 B szereg doświadczeń fizycznych.

Podczas pokazu zaprezentowały dzieciom półkule magdeburskie i  maszynę elektrostatyczną. Uczniowie samodzielnie wykonywali doświadczenia, budowali i łączyli obwody elektryczne. Dzieci dowiedziały się, co to jest ciecz nienewtonowska, która  pod wpływem nacisku zmienia swoje właściwości. Kolejne doświadczenie odsłoniło uczniom tajemnice, jakie kryje w sobie świat kolorów. Podczas mieszania barw, powstało białe światło!

Zajęcia eksperymentalne dały uczniom możliwość fantastycznej zabawy.

BF