Lekcja biblioteczna z klasą 1 GB


W dniu 21.11.2016 r., na lekcję biblioteczną przyszła klasa I GB . Bibliotekarka szkolna Maria Szlempo , omówiła funkcję i zadania biblioteki szkolnej.

Uczniowie, poznali warsztat informacyjno – bibliograficzny biblioteki i w jaki sposób można korzystać ze zbiorów bibliotecznych. Prowadząca lekcję biblioteczną zapoznała uczniów z układem księgozbioru na tyle, aby uczeń samodzielnie potrafił poszukać materiały na dany temat. Oczywiście w razie potrzeby, bibliotekarka będzie służyła pomocą. Na koniec lekcji, krótkie powtórzenie nabytych wiadomości i propagowanie naszego księgozbioru. Po skończonej lekcji, bibliotekarka podziękowała uczniom za udział w lekcji i zachęcała do korzystania z biblioteki szkolnej i nie tylko.