Umowa Patronacka z Uniwersytetem Szczecińskim


20.10.2016, Dyrektor Szkół Salezjańskich ks. Leszek Zioła, podpisał umowę patronacką z Uniwersytetem Szczecińskim, Wydziałem Filologicznym Instytutu Anglistyki, reprezentowanym przez Dziekan Wydziału, prof.zw.dr hab. Ewę Komorowską i zastępcę dyrektora Instytutu Anglistyki, dr A.Gonerko-Frej.

Głównym przedmiotem umowy jest współpraca w ramach patronatu nad klasami realizującymi w zakresie rozszerzonym język angielski i klasami  realizującymi przedmiot realioznawstwo. Uczniowie naszego gimnazjum będą mieli możliwość korzystania ze spotkań z pracownikami Instytutu Anglistyki, którzy w ramach współpracy patronackiej będą cyklicznie gościć w murach naszej szkoły. Koordynatorem współpracy z ramienia szkoły jest p. Marta Peruga.