Umowa Patronacka z Uniwersytetem Szczecińskim


20.10.2016, Dyrektor Szkół Salezjańskich ks. Leszek Zioła, podpisał umowę patronacką z Uniwersytetem Szczecińskim, Wydziałem Filologicznym Instytutu Anglistyki, reprezentowanym przez Dziekan Wydziału, prof.zw.dr hab. Ewę Komorowską i zastępcę dyrektora Instytutu Anglistyki, dr A.Gonerko-Frej. Read more…