Wybory samorządu uczniowskiego w szkole podstawowej


Dnia 20.09.2016 r. przeprowadzone zostały wybory do Samorządu Uczniowskiego w naszej szkole.
Poprzedzone były kampanią wyborczą , w trakcie której kandydaci prezentowali swoje programy. Uprawnieni do głosowania byli wszyscy uczniowie oraz nauczyciele i pracownicy szkoły.

Zgodnie z Regulaminem Samorządu Uczniowskiego i Regulaminem Wyborów w skład samorządu weszły trzy osoby o największej liczbie głosów.

Mateusz Andruszko kl. 5b – Przewodniczący Samorządu
Paweł Sobański kl. 5a – Zastępca
Julia Nadwyczawska kl. 6b – Sekretarz
Uczniami współpracującymi z Samorządem Uczniowskim zostali Oliwia Lewandowska i Ada Patyna z klasy 4b i Nadia Cięszczyk z klasy 3c.
Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujmy !!!!