,,Chemia bez tajemnic”


W ramach Zachodniopomorskiego Festiwalu nauki uczniowie klas IIIGB i IIIGC uczestniczyli w bardzo ciekawych zajęciach laboratoryjnych na Wydziale Nauk o Żywności i Rybactwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Read more…