3Ga rozpoczęła czwartkowe  ,,Słówka”


Tradycją  szkoły są poranne ,,Słówka”,  które od lat w czwartki przygotowują uczniowie poszczególnych klas.

Tegoroczne czwartkowe poranne spotkania rozpoczęła klasa 3Ga przygotowując scenkę rodzajową ,,Dobre maniery mamy i nimi się wyróżniamy” zwracając w niej uwagę  na prawidłowe zachowania  w środkach komunikacji miejskiej, na stosowanie  słów grzecznościowych: proszę, przepraszam, dziękuję. Przypominali całej społeczności szkolnej  jak należy się zachowywać, aby budzić wśród ludzi życzliwość, serdeczność a nawet zachwyt. Swoim przedstawieniem dali wszystkim czytelny przekaz: ,, wszyscy chcemy być kulturalni i z godnością oraz życzliwością traktowani przez innych”.

Postarajmy się więc, aby ważnymi gośćmi w naszej szkole były słowa: proszę, dziękuję, przepraszam. Te czarodziejskie słowa, uzupełniane miłym uśmiechem osoby wypowiadającej je – na pewno złagodzą wiele konfliktowych sytuacji w szkole.

(bs)