Rozpoczęcie roku w szkołach ponadgimnazjalnych


1 września 2016 r. naukę w szkołach średnich rozpoczęło u nas 133 uczniów.

Po krótkim spotkaniu z wychowawcami klas, wszyscy udali się na uroczystą mszę do szkolnej kaplicy.
Po pięknej, radosnej mszy, pełnej muzyki, modlitwy i nadziei, że nadchodzący rok szkolny będzie dla nas wszystkich pomyślny, uczniowie ponownie udali się do klas na lekcję z wychowawcami. Pierwszy dzień w szkole tym razem trwał krótko ale już od jutra zacznie się wytężona praca. Każdemu uczniowi życzymy sukcesów i owocnej nauki w naszej szkole, gdzie każdy może poza nauką realizować także wszelkie swoje pasje i zainteresowania. Powodzenia!

KK