XI Międzyszkolny Konkursy Matematyczny „Rusz głową” dla klas I-VI


XI Międzyszkolny Konkursy Matematyczny „Rusz głową” dla klas I-VI

Dnia 13 maja 2016 r. w Szkołach Salezjańskich w Szczecinie odbyła się XI edycja Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego „Rusz głową” dla klas I-VI.
Honorowy mecenat nad tym przedsięwzięciem objął Prezydent Miasta Szczecin.
Honorowy patronat nad konkursem objęli: Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, Zachodniopomorski Kurator Oświaty, Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
Głównym celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy matematycznej oraz rozbudzanie i pogłębianie zainteresowań matematycznych uczniów szkół podstawowych.
Konkurs przebiegał w dwóch etapach. W pierwszym do 9 maja 2016 r. szkoły wyłoniły swoich reprezentantów z każdego poziomu wiekowego na podstawie wyników uzyskanych w eliminacjach szkolnych.
Drugi etap, w którym brało udział 59 uczniów z 11 szkół podstawowych, to już indywidualne zmagania uczniów o zwycięstwo. 13 maja 2016 roku w ciągu 45 minut uczniowie rozwiązywali zadania różnego typu o zróżnicowanym stopniu trudności.
W oczekiwaniu na wyniki uczestnicy konkursu z kl. 1-6 wzięli udział w warsztatach matematycznych przygotowanych przez nauczycieli naszej szkoły.
Po zakończeniu zmagań konkursowych nagrody otrzymali najlepsi uczniowie (pierwsze 3 miejsca) oraz każdy uczeń otrzymał dyplom uczestnictwa w konkursie i słodką niespodziankę.
Lista laureatów klas I
Lp. Imię i nazwisko i ucznia Szkoła
LAUREACI
1. Hanna Andrzejewska OSM I stopnia w Szczecinie
2. Igor Niełacny SP Towarzystwa Salezjańskiego w Szczecinie
3. Wojciech Wetoszka STO w Szczecinie

Lista laureatów klas II
Lp. Imię i nazwisko i ucznia Szkoła
LAUREACI
1. Ignacy Kus SP 16 w Szczecinie
2. Barbara Piela SP nr 48 w Szczecinie
3. Mateusz Grząśko SP Towarzystwa Salezjańskiego w Szczecinie

Lista laureatów klas III
Lp. imię i nazwisko ucznia Szkoła
LAUREACI
1. Igor Młynarczyk STO w Szczecinie
2. Pola Rutka OSM I stopnia w Szczecinie
3. Gerard Błanek SP 16 w Szczecinie

Lista laureatów klas IV
Lp. imię i nazwisko ucznia Szkoła
LAUREACI
1. Norbert Dąbrowski SP nr 48 w Szczecinie
2. Zofia Krok SP nr 16 w Szczecinie
3. Katarzyna Kruszel SP nr 59 w Szczecinie

Lista laureatów klas V
Lp. imię i nazwisko ucznia Szkoła
LAUREACI
1. Antoni Praus SP nr 48 w Szczecinie
2. Cezary Galiński STO w Szczecinie
3. Jan Kowalówka OSM I stopnia w Szczecinie

Lista laureatów klas VI
Lp. imię i nazwisko ucznia Szkoła
LAUREACI
1. Michał Krok SP nr 16 w Szczecinie
2. Małgorzata Suś SP Towarzystwa Salezjańskiego w Szczecinie
3. Oskar Stanisławczyk PSP L. Piwoniego w Szczecinie

Gratulujemy!
BF