WYNIKI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU  ZUCH – EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 2016


WYNIKI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU  ZUCH – EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 2016

 

43 uczniów ze szkoły podstawowej z klas 1-3 w marcu br. brało udział w Ogólnopolskim Konkursie Zuch- edukacja wczesnoszkolna. Polegał on  na samodzielnym rozwiązaniu przez uczniów zintegrowanego sprawdzianu zróżnicowanego w zależności od klasy. Treść sprawdzianów uwzględniała elementy edukacji polonistycznej, społeczno-przyrodniczej i matematycznej.

Najlepsi uczniowie w poszczególnych seriach konkursu (tj. klasa 1, 2 i 3) zostali uhonorowani nagrodami rozdanymi na następujących zasadach:

  • Miejsce 1: Grawerowany dyplom laureata oraz nagroda książkowa;
  • Miejsca od 2 do 5: Dyplomy laureatów oraz nagrody książkowe;
  • Miejsca od 6 do 15: Dyplomy laureatów;
  • Miejsca powyżej 16: Dyplomy uznania.

Najlepsze wyniki w szkole w konkursie ZUCH- edukacja wczesnoszkolna uzyskali:

Klasa I

Maria Włodarczyk- klasa 1PB- Laureatka – 3. miejsce w kraju, nagroda książkowa

Igor Niełacny- klasa 1PB- Laureat – 4. miejsce w kraju, nagroda książkowa

Aleksander Obrycki – klasa 1PA- Laureat – 6. miejsce w kraju

Gabriel Żukowski – klasa 1PB- Laureat – 7. miejsce w kraju

Marta Jakubowska- klasa 1PA- Laureatka – 9. miejsce w kraju

Zofia Bucholz- klasa 1PA- Laureatka – 11. miejsce w kraju

Alicja Chmielewska- klasa 1PA- Laureatka – 12. miejsce w kraju

Zofia Ćwiek- klasa 1PA- Laureatka – 12. miejsce w kraju

Julia Głowacka- klasa 1PA- Laureatka – 12. miejsce w kraju

Antonina Bloch – klasa 1PB- Laureatka – 12. miejsce w kraju

Blanka Mularczyk- klasa 1PA- Laureatka – 14. miejsce w kraju

Klasa III

Oliwia Lewandowska- klasa 3PB- Laureatka –14. miejsce w kraju

Gratulujemy wszystkim laureatom konkursu!

BF