[SP] Wyniki ogólnopolskiego konkursu Galileo z j. angielskiego


  

klasy 4:
 
Adam Kaczmarek – laureat, 5 miejsce
Karolina Bloch – laureatka, 7 miejsce
Izabela Fiedler – wyróżnienie, 11 miejsce
Michał Jabłoński – wyróżnienie, 11 miejsce
Alan Dmowski – wyróżnienie, 14 miejsce
Weronika Budzyńska – wyróżnienie, 14 miejsce
Laura Sołoducha – wyróżnienie, 14 miejsce
 
klasy 5:
 
Hanna Andruch – laureatka, 7 miejsce
Mikołaj Maślanka – laureat, 9 miejsce
Karolina Sammel – laureatka, 9 miejsce
Barbara Majdowska – laureatka, 10 miejsce
Michał Nogalski – wyróżnienie, 11 miejsce
Lena Kowalczyk – wyróżnienie, 11 miejsce
Zuzanna Wolny – wyróżnienie, 13 miejsce
Julka Nadwyczawska – wyróżnienie, 13 miejsce
Zuzanna Andruch – wyróżnienie, 13 miejsce
Adrian Banaś – wyróżnienie, 15 miejsce
Zuzanna Klabacha – wyróżnienie, 15 miejsce
 
klasy 6:
Aleksandra Krzysik – laureatka, 5 miejsce
Mikołaj Suś – wyróżnienie, 13 miejsce
 
Wszystkicm laureatom i wyróżnionym serdeczne gratulacje.
DS