Próbny egzamin gimnazjalny II klas gimnazjum


Uczniowie z drugich klas gimnazjum pisali swój pierwszy próbny egzamin gimnazjalny. 10 maja odpowiadali na pytania z historii i WOS, a później z języka polskiego. Rozwiązywali oni dwa testy: z języka polskiego oraz z historii i wiedzy o społeczeństwie.

11 maja to najtrudniejszy dzień – część matematyczno-przyrodnicza. Zadania z przedmiotów przyrodniczych miały wyłącznie formę zamkniętą i były zróżnicowane pod względem sprawdzanych wiadomości, umiejętności i trudności. Blok przyrodniczy tradycyjnie już obejmuje biologię, geografię, fizykę i chemię. 12 maja- to oczekiwana przez uczniów część egzaminu z języka angielskiego. Egzamin ten sprawdzał umiejętność uczniów w czterech obszarach: rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstów pisanych, znajomość środków językowych oraz tworzenia pisemnej wypowiedzi.

Uczniowie po próbnym egzaminie mieli różne odczucia i wrażenia. Jedno jest pewne, aby osiągnąć pełne zadowolenie na egzaminie gimnazjalnym 2017 muszą włożyć jeszcze dużo pracy w 3 klasie gimnazjum. Oby wystarczyło im sił, zapału i chęci -to sukces w 3 klasie na egzaminie gimnazjalnym gwarantowany.

B.S