Tydzień Ziemi


19 kwietnia, dzieci uczęszczające na koło przyrodnicze uczestniczyły w zajęciach warsztatowych z mikroskopowania. Read more…