Egzamin gimnazjalny 2016


Zakończył się trzydniowy egzamin gimnazjalny 2016. Uczniowie mają różne odczucia, ale są zadowoleni z końcowego efektu swojej pracy- wyniki egzaminu dopiero w czerwcu. Read more…

Otwarte drzwi GIMNAZJUM


9 kwietnia zaprosiliśmy do naszego gimnazjum gości, a konkretnie chcieliśmy im pokazać szkołę i zachęcić do uczęszczania do niej.

Read more…

Teatralnie i gościnnie


Nasze gimnazjalne koła teatralne prężnie działają i chętnie pokazuję swoje realizacje. Postanowiliśmy przedstawić inscenizacje nie tylko uczniom naszej szkoły.

Read more…