GMO – szansa czy zagrożenie?


Zainteresowani tematem uczniowie 2 La, byli słuchaczami interesującego wykładu na WB i HZ ZUT.

Temat ciekawie przedstawiony, poparty przykładami z zakresu uprawy roślin i hodowli zwierząt modyfikowanych genetycznie, stanowi dla uczniów doskonały materiał do indywidualnego spojrzenia i ustosunkowania się na problem GMO.

Opiekun.