Śladami Gryfa w Szczecinie


Nagrodę za pracę pt.: „Śladami Gryfa w Szczecinie” otrzymała Karolina  Sammel ze Szkoły Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego w Szczecinie. Konkurs miejski na prezentację multimedialną skierowany był do dzieci i młodzieży miasta Szczecin.

Jego celem było:

  • pobudzanie kreatywności twórczej dzieci i młodzieży szkół i placówek oświatowych Szczecina,
  • upowszechnianie świadomego dokumentowania zmieniającej się wokół rzeczywistości  miejskiej  -wyszukiwanie i dokumentowanie ciekawych miejsc,
  • inspirowanie do powstawania i realizacji ciekawych programów promujących miasto,
  • umiejętność korzystania z nowoczesnych źródeł przekazu.

7 kwietnia br. odbyło się w Pałacu Młodzieży w Szczecinie uroczyste rozdanie nagród.

Gratulujemy Karolinie sukcesu!

 BF