Gimnazjaliści na Wydziale Matematyczno – Fizycznym US


Gimnazjaliści po raz kolejny wzięli udział w otwartym wykładzie Oddziału Polskiego Towarzystwa Fizycznego w Szczecinie, tym razem na Wydziale Matematyczno-Fizycznym Uniwersytetu Szczecińskiego. Wykład „Bóg nie gra w kości” – dialog Einsteina z Bogiem wygłosił prof. dr. Thomas Naumann  w języku angielskim.

Thomas Naumann  to między innymi członek eksperymencie H1, członek eksperymentu ATLAS przy akceleratorze LHC w CERN na akceleratorze HERA w DESY, lider fizyki cząstek. Einstein, mimo swojego wielkiego geniuszu był na tyle przywiązany do klasycznej, newtonowskiej fizyki, że nie mógł zaakceptować przewrotu myślenia jaki fundowała fizyka kwantowa. Swoją dezaprobatę wyraził w korespondencji z jednym z jej twórców – Nielsem Bohrem, pisząc słynne zdanie “Bóg nie gra w kości”. Bohr odpowiedział mu – Einstein, ty nie mów Bogu co ma robić.

Einstein robił wrażenie bezpośredniego kontaktu z Bogiem w celu poznania Jego zamysłu przy konstrukcji świata. Był zafascynowany tym, że świat jest zrozumiały i wierzył w prostotę i harmonię praw Natury. Ta głęboka wiara była warunkiem wstępnym myślenia Einsteina. Wstając każdego dnia rano myślał o świecie i poświęcał się tradycyjnemu hebrajskiemu poszukiwaniu głównego prawa rządzącym światem. Einstein pytał także „czy Bóg miał wybór i czy mógł stworzyć świat w inny sposób”? Dzisiaj to pytania prowadzi do dyskusji o zasadach antropicznych w tzw. multiwszechświecie i dopasowaniu parametrów naszego Wszechświata w kontekście kosmologicznej inflacji, zjawiska ciemnej energii oraz ostatnio odkrytego bozonu Higgsa. Podejście Einsteina w którym zadaje się najbardziej podstawowe pytania dotyczące Wszechświata jest bardzo efektywne przy naszych rozważaniach dotyczących jednolitej teorii oddziaływań fundamentalnych, dodatkowych wymiarów przestrzeni czy też lustrzanych cząstek supersymetrycznych. Wykład pobudził naszych młodych naukowców do refleksji i dyskusji.

BS