Tydzień Języków Obcych


W dniach 11.04-18.04.2016 po raz kolejny odbył się w naszej szkole Tydzień Języków Obcych, który obfitował w szereg konkursów, wykładów, prezentacji i wydarzeń towarzyszących. Uczniowie mieli możliwość sprawdzenia i zaprezentowania swoich kompetencji językowych, poszerzenia swojej wiedzy, jednocześnie świetnie się przy tym bawiąc. Read more…

Noc w „Pleciudze”


Grupa uczniów biorąca udział w turnieju teatralnym Pleciugomaniacy została zaproszona do spędzenia nocy (z piątku na sobotę) w Teatrze Lalek. Emocje i odczucia trzeba sobie wyobrazić na podstawie zadań, które wymyślono dla młodzieży. A były nimi: przygotowanie scenki w teatrze cieni; wykonanie własnych pacynek; nocna wizyta w rekwizytorni; odegranie etiud w „prawdziwych” strojach na dużej scenie. Nad całością czuwała niezrównana pani Magda Bogusławska, pomagali jej nauczyciele ze SNaP-u, a towarzyszyli- opiekunowie grup teatralnych.

Następnym razem wszyscy spotkamy się pod koniec kwietnia na spektaklu w „Pleciudze” oraz warsztatach, a tym czasem nagrywamy film o Szekspirze w szkole, bo takie jest następne turniejowe zadanie.

Kreujemy! Działamy! Bawimy się! Jest fantastycznie!

(j.p.)

Gimnazjaliści na Wydziale Matematyczno – Fizycznym US


Gimnazjaliści po raz kolejny wzięli udział w otwartym wykładzie Oddziału Polskiego Towarzystwa Fizycznego w Szczecinie, tym razem na Wydziale Matematyczno-Fizycznym Uniwersytetu Szczecińskiego. Wykład „Bóg nie gra w kości” – dialog Einsteina z Bogiem wygłosił prof. dr. Thomas Naumann  w języku angielskim. Read more…