Sprawdzian szóstoklasisty


5 kwietnia br., we wtorek, uczniowie naszej szkoły podstawowej, pisali Sprawdzian szóstoklasisty. Tegoroczny sprawdzian odbył się w godzinach 9.00-12.30. Obejmował wiadomości i umiejętności z trzech przedmiotów: języka polskiego, matematyki i nowożytnego języka obcego. 

Sprawdzian składał się z dwóch części. Pierwsza obejmowała zadania z języka polskiego i z matematyki, które  miały  formę zamkniętą i otwartą. Wśród zadań otwartych z języka polskiego znajdowała się dłuższa wypowiedź pisemna. Druga część obejmowała zadania z języka obcego nowożytnego. Miała formę zamkniętą -uczeń wybierał odpowiedź spośród podanych. W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń szóstej klasy otrzyma szczegółowe wyniki sprawdzianu.

KO