Lęki i fobie w szkole


“Lęki i fobie szkolne” to tytuł konferencji dla pedagogów, psychologów i nauczycieli szczecińskich szkół podstawowych i gimnazjów oraz rodziców, która została zorganizowana i przeprowadzona w naszej szkole w dniu 30 marca 2016 roku. 

Swoją obecnością jako prelegenci zaszczycili nas: -dr n. med. Jerzy Pobocha- kierownik oddziału w Klinice Psychiatrii PUM, biegły Sądu Okręgowego w Szczecinie w zakresie psychiatrii, przewodniczący Zarządu Sekcji Psychiatrii Sądowej PTP, który wygłosił wykład: „Lęki i fobie” – mgr Renata Majewska-doradca ds. profilaktyki i wychowania w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie, która przeprowadziła warsztaty: „Jak rozmawiać, wspierać i towarzyszyć uczniom w sytuacjach kryzysowych.” Dziękujemy wszystkim uczestnikom. Zapraszamy na kolejną edycję.

Stefania Strożek