Zebrania z rodzicami ZSZ 2016/17


Data Spotkania Tematyka spotkania Godzina rozpoczęcia

Semestr I

 

14.09.2016r.

 

Spotkanie organizacyjne – zebranie ogólne w auli z Dyrekcją szkoły i w salach z wychowawcami.

 

  godz.17.00
9.11.2016  r. Spotkanie  wychowawców z rodzicami. Informacja o postępach uczniów w nauce, osiągnięciach uczniów, porażkach godz. 17.00
14.12.2016 r. Spotkanie rodziców z wychowawcami. Informacja o ewentualnych zagrożonych ocenami niedostatecznymi i nagannymi z zachowania godz.  17.00
22.12.2016 r. Spotkania wigilijne godz.11.00

Semestr II 

25.01.2017 Podsumowanie I semestru – zebranie ogólne w auli

Spotkanie z wychowawcą – semestralne podsumowanie indywidualnych postępów uczniów

godz. 17.00
22.03.2017 r. Spotkanie  wychowawców z rodzicami. Informacja o postępach uczniów w nauce, osiągnięciach.                                                                                Informacja o postępach uczniów w nauce i o zachowaniu.
Informacje dla rodziców uczniów klas 3La, 3a
dotyczące procedur związanych z organizacją i przebiegiem EGZAMINU- 2017 
godz. 17.00
17.05.2017 r. Spotkanie  wychowawców z rodzicami. Informacja o postępach uczniów w nauce oraz poinformowanie rodziców uczniów   o ewentualnych   zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i nagannym zachowaniu.
2.
Informacje dla rodziców uczniów   II LO/ II ZSZ dotyczące procedur związanych z organizacją i przebiegiem  /EGZAMINU MATURALNEGO i ZAWODOWEGO –2018  głównie dotyczące dostosowania form i  warunków pisania egzaminu, orzeczenia z PP,… 
godz. 17.00
7.06.2017 r. Indywidualne spotkania z wychowawcami –  w zależności od potrzeb godz. 17.00