Zebrania z rodzicami w gimnazjum


Semestr I

Gimnazjum Tematyka spotkania Godz.
14.09.2016 r. Spotkanie organizacyjne – zebranie ogólne w auli z Dyrektorem szkoły  i w salach z wychowawcą.

Informacje dla rodziców uczniów   trzecich klas gimnazjum dotyczące komunikatu Dyrektora CKE o dostosowaniu form i  warunków pisania egzaminów w 2017 r.

godz. 17.00

 

 

9.11.2016 r. Spotkanie  wychowawców z rodzicami.

Informacja o postępach uczniów w nauce, osiągnięciach uczniów, porażkach

14.12.2016 r. Spotkanie rodziców z wychowawcami.

Informacja o ewentualnych zagrożonych ocenami niedostatecznymi i nagannymi z zachowania

22.12.2016 r. Spotkanie wigilijne godz. 12.00

Semestr  II

25.01.2017 r. Spotkanie  wychowawców z rodzicami – podsumowanie indywidualnych postępów uczniów w pierwszym semestrze godz. 17.00
22.03.2017 r. Spotkanie  wychowawców z rodzicami. Informacja o postępach uczniów w nauce, osiągnięciach.

Informacja o postępach uczniów w nauce i o zachowaniu.

Informacje dla rodziców uczniów klas  III gimnazjum dotyczące procedur związanych z organizacją i przebiegiem EGZAMINU – 2017

godz. 17.00
17.05.2017r.
  1. Spotkanie  wychowawców z rodzicami. Informacja o postępach uczniów w nauce oraz poinformowanie rodziców uczniów   o ewentualnych  o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i nagannym zachowaniu.
  2. Informacje dla rodziców uczniów drugich klas gimnazjum dotyczące procedur związanych z organizacją i przebiegiem EGZAMINU-2018 głównie dotyczące dostosowania form i  warunków pisania egzaminu, orzeczenia z PP,…/
  3. Informacje dla rodziców uczniów klas  III gimnazjum dotyczące wyjątkowych sytuacji po egzaminie / w tym komunikowanie wyników, wydawanie zaświadczeń i ewentualnych duplikatów zaświadczeń, wglądu do prac w OKE w Poznaniu, …/
godz. 17.00
7.06.2017 r. Indywidualne spotkania z wychowawcami- w zależności od potrzeb godz. 17.00