Zebrania z rodzicami SP 2016/17


 

 

DATA SPOTKANIA TEMATYKA SPOTKANIA

semestr I

13.09.2016 r. Spotkanie organizacyjne – zebranie ogólne w auli z Dyrekcją szkoły
i w salach z wychowawcą.
 26.10.2016 r.

 

Spotkanie wychowawców z rodzicami. Informacja o postępach uczniów
w nauce, osiągnięciach uczniów, porażkach.
07.12.2016 r. Spotkanie rodziców z wychowawcami. Informacja o ewentualnych zagrożonych ocenami niedostatecznymi i nagannymi z zachowania.
20.12.2016 r Spotkania wigilijne.

semestr II

1.02.2017 r. Podsumowanie I semestru – zebranie ogólne w auli.
Spotkanie z wychowawcą – semestralne podsumowanie indywidualnych postępów uczniów.
29.03.2017 r Spotkanie wychowawców z rodzicami. Informacja o postępach uczniów
w nauce, zachowaniu, osiągnięciach.
10.05. 2017r.

 

Spotkanie wychowawców z rodzicami. Informacja o postępach uczniów
w nauce oraz poinformowanie rodziców uczniów o ewentualnych o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i nagannym zachowaniu.
7.06.2017 r. Indywidualne spotkania z wychowawcami – w zależności od potrzeb.