Zajęcia pozalekcyjne w Szkole Podstawowej


Poniedziałek
GODZINA KOŁO/FAKULTET NAUCZYCIEL PROWADZĄCY NR SALI
1445 – 1530 Fakultet języka angielskiego kl. IV I. Obuchowska 25
Koło matematyczne kl. V R. Sobańska 201
SUDOKU J. Mierzejewska 42
1530 – 1545 Koło polonistyczne kl. V B. Fabisiak 26
Koło muzyczne kl. IV – VI A. Krzyżanowska 07
Wtorek
GODZINA KOŁO/FAKULTET NAUCZYCIEL PROWADZĄCY NR SALI
1445 – 1530 Fakultet języka angielskiego kl. VI D. Sumisławska 10
Koło historyczne I. Borkowska 123
1440 – 1600 SKS – dziewczęta A. Markiewicz hala
SKS – chłopcy P. Ochota hala
Środa
GODZINA KOŁO/FAKULTET NAUCZYCIEL PROWADZĄCY NR SALI
 

1445 – 1530

Fakultet matematyczny kl. VI J. Mierzejewska 42
Koło polonistyczne kl. IV i  VI M. Klisiewicz 26
Koło matematyczne kl. IV R. Sobańska 201
Fakultet języka angielskiego kl. V M. Czaplicki 25
1530 – 1545 Koło dziennikarskie kl. III – VI B. Fabisiak 26
Koło plastyczne kl. IV – VI A. Bolewicz 38
Czwartek
GODZINA KOŁO/FAKULTET NAUCZYCIEL PROWADZĄCY NR SALI
1445 – 1530 Koło komputerowe kl. IV-VI G. Kaźmierowska 305
Fakultet języka niemieckiego kl. VI D. Krywult 10
1500 – 1545 Koło przyrodnicze kl. IV – VI N. Nowicka 38
Piątek
1430 – 1515 Koło teatralne kl. IV – VI B. Fabisiak 26