Projekt edukacyjny


Podstawa prawna projektu edukacyjnego w gimnazjum
Terminarz realizacji projektu na rok szkolny 2016-17
Tematy projektów edukacyjnych na rok szkolny 2015-16
Regulamin realizacji projektu edukacyjnego